sapalyjay@gmail.com +993 12 344731

Biz barada“Sapaly jaý” hususy kärhanasy we onuň alyp barýan işleri barada

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Sapaly jaý» hususy kärhanasy 2018-nji ýylda esaslandyrylandyr. Turuwbaşdan lomaý söwda hyzmatlary bilen sarp edijileriň arasynda adygyp ugran kärhana, ilkinji nobatda, konsignasion şertnamasy esasynda «Ak hünji» HK-nyň penoplastiroldan ýasalan bezeg önümleriniň satuwyny ýola goýdy.

16

Hyzmatdaşlarymyz

7800

Eden işlerimiz

1,463

Öndürijilik kuwwaty

8

Işçi sany

Biziň önümlerimiz

Gurlyşyk we bezeg Harytlary

  • Ählisi
  • Ýere ýazylyş görnüşleri
  • Ýere ýazylyş galyplary
  • Diwara goýuluş görnüşleri
  • Bardýur
  • Suw akarlar
  • Basgançaklar

P-01

P-02

P-03

L-01

L-02

L-03

D-01

D-02

D-03

B-01

B-02

B-03

S-01

S-02

S-03

BS-01-02

Hyzmatdaşlarymyz